pic1 immigration pic2 Picture1 pic3 Picture3

Εταίροι

Oxfam Italia

Η Oxfam Italia είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέρος του μεγάλου διεθνούς συνασπισμού Oxfam,  απαρτίζεται από 17 οργανισμούς και συνεργάζεται με περισσότερους από 3,000 εταίρους σε περισσότερες από 90 χώρες για την καταπολέμηση της φτώχειας στον κόσμο. 

Η Oxfam Italia βοηθά στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων για τη φτώχεια. Είμαστε μέρος ενός παγκοσμίου κινήματος για αλλαγή, που προωθεί τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ένα βέβαιο μέλλον, δίκαιο και απαλλαγμένο από τη φτώχεια. Ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, παρεμβαίνοντας σε περιπτώσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες με δραστηριότητες για την αειφόρο ανάπτυξη, προωθώντας ανάλογες στάσεις και τρόπους ζωής και ασκώντας πίεση για δικαιότερους κανόνες. Εκτός από τα έργα διεθνούς συνεργασίας, η Ιταλία και η Europe Oxfam Italia ασχολούνται με την εκπαίδευση του πολίτη προωθώντας την κοινωνική οικονομία, την ενσωμάτωση των μεταναστών και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Συγκεντρώνουμε τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που αποκτήθησαν κατά τη διάρκεια πολλών έτων εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον για τη διευκόλυνση της ένταξης των οικογενειών των μεταναστών  και την πλήρη πρόσβασή τους στις τοπικές υπηρεσίες. Ο τομέας Υγεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και καλείται να δώσει θετικές απαντήσεις στο θέμα της μετανάστευσης.

Για το λόγο αυτό, από το 2001 η Oxfam έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται μια γλωσσική και πολιτιστική υπηρεσία διαμεσολάβησης, που λειτουργεί σε διάφορες επαρχίες της Ιταλίας και σε διάφορους κοινωνικούς τομείς: νοσοκομεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες για το ευρύ κοινό και φυλακές. Πάντοτε δίναμε έμφαση στις ανάγκες των γυναικών μεταναστών. Διάφορα έργα  έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με νοσοκομεία για την υποστήριξη των γυναικών που έχουν ανάγκη και για να ευνοηθεί η κοινωνική τους ένταξη. Επιπρόσθετα, η Oxfam Italia έχει δημιουργήσει μαζί με την Unesco Arezzo και την Διεθνή Αμνηστία το Κέντρο Τεκμηρίωσης για την Ειρήνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ανάπτυξη και τα Διαπολιτισμικά ζητήματα. Από το 2000, διαχειριζόμαστε το Τμήμα Μετανάστευσης της στο Επαρχιακό Παρατηρητήριο για την κοινωνική πολιτική και κατά περιόδους συντάσσεται έκθεση για τη μετανάστευση στην επαρχία της Arezzo.

Istituto Superiore di Sanità

Το Istituto Superiore di Sanità (ΙSS) είναι ο σημαντικότερος δημόσιος τεχνικός και επιστημονικός φορέας της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Ιταλίας. Οι δραστηριότητες του σχετίζονται με την έρευνα, τον έλεγχο, την εκπαίδευση και τη διαβούλευση για το συμφέρον της προστασίας της δημόσιας υγείας. Το εθνικό κέντρο  AIDS (NAC) έχει ως στόχο να θέσει σε εφαρμογή μια «μεταγραφική» έρευνα και να καταπολεμήσει τον ιο HIV / AIDS και τις συναφή σύνδρομα, με την ανάπτυξη εμβολίων και νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων βάσει μελετών των παθογενετικών μηχανισμών και της εξέλιξης του ιού HIV. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του NAC προγραμματίστηκαν για να αναπτυχθεί η «μεταγραφική» έρευνα, δηλαδή από τη βασική έρευνα με τις κλινικές δοκιμές, μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού των διαφόρων εθνικών και διεθνών επιστημονικών δικτύων.

RITA Research in Innovation and Transformation

Η RITA (Research Innovation and Transformation) είναι μια μικρή εταιρεία για την έρευνα, την κατάρτιση, και τη διασυμβούλευση στους τομείς της δημόσιας υγείας και προώθησης της υγείας, με διευθυντή την Δρ Lai Fong CHIU. Είναι η ιδρυτής η δημιουργός του CHE μοντέλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εταίρος του έργου MEET, η RITA  έχει έναν ειδικό ρόλο: την εισαγωγή του μοντέλου CHE για τη συμμετοχή των εταίρων, τη διαμόρφωση ενός πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης (βασικό) για την εφαρμογή του μοντέλου CHE και την υποστήριξη των οργανώσεων εταίρων στην ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τη δοκιμή του μοντέλου στα θέματα-στόχων για την υγεία. Η RITA  θα διοργανώσει ένα διήμερο «σεμινάριο των εκπαιδευτών» στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης θα υποστηρίξει τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας (e-learning) και τη διάδοση των δραστηριοτήτων του έργου.

 

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology

Το CARDET είναι το σημαντικότερο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στην ανατολική Μεσόγειο, έχοντας ως βάση την Κύπρο. Η αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά της εκπαίδευσης και να προωθήσουμε την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω των τεκμηριωμένων πρακτικών, των πρωτοποριακών ερευνών και αρμόδια άτομα. Το CARDET απαρτίζεται από μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με παγκόσμια εμπειρία σε θέματα της μετανάστευσης και της ένταξης, δημοσίων πολιτικών, έρευνας και αξιολόγησης, κοινωνικής δικαιοσύνης και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, e-learning, υπεράσπισης και άσκησης πιέσεων. Τα μέλη της ομάδας CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε περισσότερα από 100 έργα σε περισσότερες από 20 χώρες, πολλές από τις οποίες υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη, τον OECD, το Common wealth of Learning, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Μία από τις βασικές δυνάμεις μας είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε προσεκτικά, να εφαρμόζουμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε τα έργα σε διάφορα πλαίσια. Ο οργανισμός μας έχει παγκόσμια εμπειρία και μια ερευνητική ομάδα ατόμων με πάθος και ενέργεια. Αυτά τα άτομα έχουν συνεισφέρει σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και ακαδημαϊκών οργανισμών, όπως συνεργάτες, και μέλη του διοικητικού συμβουλίου που θεωρούν τα μέλη της ομάδας CARDET μεταξύ από τους πιο σεβαστούς συνεργάτες τους είναι οι OECD, ΟΥΝΕΣΚΟ,  American Education Research Association, International Council of Educational Media, και European Association for Research in Learning and Instruction.

Το CARDET είναι ένας από τους πρώτεις φορείς προσανατολισμένους στην κοινωνική δικαιοσύνη στην Κύπρο με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων για τους μετανάστες και την ένταξη τους. Είμαστε οι ιδρυτές του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, με περισσότερες από 150 οργανώσεις μέλη από την ΕΕ και τον κόσμο. Το CARDET είναι επίσης το σημείο επαφής της Κύπρου για την Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ένταξης και εταίρος της Κύπρου για το έργο Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Επιπλέον το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 12 έργα για θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ένταξη, στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης και των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Επιπλέον, το CARDET είναι το σημείο επαφής στην Κύπρο του Παγκόσμιου Δικτύου «Social Watch», με περισσότερες από 200 οργανώσεις-μέλη, που εργάζονται στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ένταξης. Ακόμη, το CARDET είναι ιδρυτικό μέλος της κυπριακής πλατφόρμας για τους Μη Κυβερνητικές Οργανισμούς Ανάπτυξης, με περισσότερες από 30 οργανώσεις-μέλη.

Verein Multikulturell

Το Verein Multikulturell – Tyrolean Integration Center είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1993. Σκοπός μας είναι βελτιώσουμε το διαπολιτισμικό διάλογο και την εκπαίδευση και βασικοί μας στόχοι είναι η προώθηση επαγγελματικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης των μεταναστών. Είμαστε εμπλεκόμενοι σε πολλές δραστηριότητες και προσφέρουμε διάαφορες υπηρεσίες, όπως την οικογενειακή πολυγλωσσική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, σεμινάρια για τη διαπολιτισμικότητα/διαφορετικότητα και μαθήματα κατάρτισης για τους πολλαπλασιαστές και την πολύγλωσση εκπαίδευση και επαγγελματικό προσανατολισμό για τους νέους μετανάστες και τους γονείς τους.

Polibienestar Research Institute - University of Valencia

Το Polibienestar Research Institute - University of Valencia POLIBIENESTAR είναι ένα δημόσιο ινστιτούτο ερευνών που ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Ισπανία), με επικεφαλής τον Jordi Garcés, Πρίγκιπας της Αστούριας και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Εξειδικεύεται στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική τεχνολογία, την παροχή τεχνικών συμβουλών και εκπαίδευσης στον τομέα των δημόσιων πολιτικών. Εξειδικεύεται στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική τεχνολογία, τεχνικών συμβουλών και εκπαίδευσης στον τομέα των δημόσιων πολιτικών και την αξιολόγηση σε θέματα που αφορούν: την κοινωνική ενσωμάτωση, τα κοινωνικά και υγειονομικά συστήματα, τη νεολαία, την απασχόληση και την αγορά εργασίας, τις ευάλωτες ομάδες, την κοινωνική πρόνοια, τη δια βίου μάθηση, τις ΤΠΕ, την επιχειρηματικότητα και την προσβασιμότητα. Τελική αποστολή του είναι η βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής της κοινωνίας.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks